„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa” – sierpień 2009 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w miesiącu sierpniu 2009 r. w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” zostały zrealizowane następujące działania:

  • szkolenie z zakresu – „Doradztwa zawodowego”;
  • „Spółdzielnia socjalna – wymogi, idea, prawo, praktyka, procedury”;
  • „Rozpoczęcie działalności własnej – krok po kroku”;
  • „Kierowca wózków widłowych”.

Ponadto, dla uczestników projektu i ich rodzin są organizowane warsztaty psychologiczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne. Ośrodek zapewnia dodatkowo wsparcie finansowe jak również kieruje i finansuje badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia przez uczestników. W swoich działaniach OPS pragnie wpłynąć na poprawę postawy społeczno zawodowej osób i rodzin korzystających z naszej pomocy.