„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” – po raz trzeci

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że w roku 2010 po raz trzeci przystąpił do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

OGŁOSZENIE