„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” – zapytania ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją w roku 2011 projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert, zgodnie z zapytaniem ofertowym, zamieszczonym poniżej:

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

2. Zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze (szkoła dla rodziców)

3. Psychologiczne poradnictwo indywidualne

Formularz ofertowy (drukować na drukarce kolorowej)

Formularz ofertowy (drukować na drukarce czarno-białej)

Bliższe informacje można uzyskać w OPS w Iłowej przy ul. Kolejowej 7 lub telefonicznie, pod numerem 68 377 49 48, wew. 24