Asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Asystent rodziny