Zapytanie ofertowe – „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w roku 2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją w roku 2012 projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert, zgodnie z zapytaniami ofertowym, zamieszczonym poniżej:

  1. Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych
  2. Grupa wsparcia
  3. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego
  4. Przeprowadzenie psychologicznego poradnictwa indywidualnego
  5. Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych
  6. Przeprowadzenie treningu umiejętności kulinarnych promującego zdrowy styl odżywiania
  7. Przeprowadzenie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego

Formularz ofertowy (drukować na drukarce kolorowej)

Formularz ofertowy (drukować na drukarce czarno-białej)

Bliższe informacje można uzyskać w OPS w Iłowej przy ul. Kolejowej 7 lub telefonicznie, pod numerem 68 377 49 48, wew. 24