„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” – maj 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa” w 2012 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie – maj 2012

Trening umiejętności kulinarnych promujący zdrowy i ekonomiczny styl odżywiania – fotogaleria