Spotkanie z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”

23 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15 w Żaganiu.

Spotkanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających osobom niepełnosprawnym szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią im wejście na rynek pracy. Uczestnikom przekazane zostaną także informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na założenie działalności gospodarczej czy dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Nie zabraknie również dobrych praktyk – przykładów projektów dofinansowanych ze środków UE, których głównym celem była aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz budowanie wsparcia w ich otoczeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 22 kwietnia 2013 r. do godziny 10:00 na adres mailowy: lpi@um.zagan.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr. 68 477 10 02

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 68 477 10 02

Serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.