Informacja dot. zaproszenia do składania ofert

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w nawiązaniu do zaproszenia dotyczącego składania ofert w zakresie usług położenia na korytarzu wykładziny PCV, przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczeń oraz wymiany paneli informuje, iż do 14.01.2014 r. nie wpłynęła żadna oferta.