Pracownik socjalny 2014

Rozpoczął się konkurs „Być Blisko”

„Być blisko” – to konkurs o pracownikach socjalnych, którzy jako zawodowi pomagacze mierzą się z trudną rzeczywistością.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z  Telewizją Polską SA, Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 12 maja br. rozpoczną konkurs pn. „Być Blisko”.

Konkurs o zasięgu wojewódzkim, stanowi część kampanii społecznej przebiegającej pod hasłem „Być Blisko – Pracownik Socjalny 2014” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kampania społeczna „Być Blisko – Pracownik Socjalny 2014” ma na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracownika socjalnego, poprzez zwrócenie uwagi na trud i znaczenie jego pracy socjalnej, nie tylko w życiu osób, którym pomagają, ale również całego środowiska lokalnego.

 

W ramach organizowanego konkursu „Być blisko” wyłoniony zostanie pracownik socjalnego, który zdaniem osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa lubuskiego – był blisko, pomógł, przyczynił się, do zmiany postawy konkretnej osoby, co w efekcie odmieniło życie jego i rodziny.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która korzysta lub korzystała ze wsparcia pracownika/ pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa lubuskiego. Do uczestników konkursu chcemy dotrzeć za pośrednictwem regionalnych mediów TVP Gorzów Wlkp. i Radio Zachód, plakatów rozwieszonych we wszystkich ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, ulotek i formularzy konkursowych.

Z finalistą konkursu nagrany będzie film reportaż, w którym zostanie przedstawiony jeden dzień z pracy pracownika socjalnego. W reportażu pojawi się także osoba/rodzina, która wskazała finalistę. Nagrany film/reportaż zostanie wyemitowany w TVP Gorzów Wlkp.  Najlepszy pracownik socjalny 2014, a także osoba/ rodzina, która wskazała finalistę otrzyma nagrodę.

Konkurs przebiegał będzie w IV etapach:

I etap – nominacje pracowników socjalnych – 12 maja do 16 czerwca 2014r.

Osoby korzystające ze wsparcia pracowników socjalnych (pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie) za pośrednictwem przygotowanych formularzy konkursowych zgłaszają wybranego pracownika socjalnego.

Kandydatury pracowników socjalnych można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularzy konkursowych dostępnych we wszystkich ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego w terminie 12 maja – 16 czerwca 2014 roku.

II etap – wyłonienie pracowników socjalnych, kandydatów do ścisłego finału – 17 czerwca – 25 czerwca br.

Na tym etapie Komisja konkursowa składająca się z :

–  dwóch pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

–  dwóch przedstawicieli ze strony TVP Gorzów Wlkp.

–  jeden przedstawiciel związany z pomocą społeczną

na podstawie formularzy konkursowych wyłoni 6 pracowników socjalnych, wg. kryteriów określonych w Regulaminie prac komisji konkursowej.

III etap – wyłonienie finalisty – 25 czerwca – 30 czerwca br.

Na tym etapie zostanie wyłoniony finalista – jeden pracownik socjalny.

Aby spośród wytypowanych 6 pracowników wyłonić finalistę, w III etapie konkursu, zostaną przeprowadzone przez  członków komisji konkursowej  wywiady z pracownikami (koleżankami, kolegami, przełożonymi) z instytucji w której pracuje wytypowany pracownik socjalny oraz z ludźmi, którzy wskazali wyłonionych pracowników socjalnych.

IV etap – finał konkursu – od 30 czerwca br. , zakończy się do 31 lipca br.

  1. Z finalistą konkursu „Być blisko” oraz osobami, które wskazały najlepszego pracownika socjalnego zostanie nagrany film/reportaż, w którym zostanie przedstawiony dzień pracy pracownika socjalnego. Nagrany film/reportaż zostanie wyemitowany w TVP Gorzów Wlkp. w czasie najlepszej oglądalności.
  2. Na tym etapie najlepszy pracownik socjalny 2014 otrzyma nagrodę. Nagrodę otrzyma także osoba, rodzina, która wskazała finalistę.
  3. Kwota przeznaczona na zakup nagród nie będzie niższa niż  3 tysiące złotych. O rodzaju nagrody i upominków oraz ich przyznaniu zdecyduje Komisja konkursowa.

Ponadto od 12 maja rozpocznie się też cykl działań medialnych, które mają zwrócić uwagę na znaczenie pracy socjalnej i promować konkurs „Być Blisko – pracownik socjalny 2014”. W Radio Zachód i TVP Gorzów Wlkp. emitowane będą audycje i reportaże, konkursy radiowe prezentujące zadania i rolę pracowników socjalnych. Od sierpnia pojawią się też billboardy na terenie dużych miast z wizerunkiem pracownika/pracowników socjalnych, a w późniejszym terminie publikacja w gazecie o zasięgu regionalnym.

Zapraszamy Państwa do głosowania na pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7.

Regulamin konkursu

Formularz konkursowy