Warsztaty umiejętności opiekuńczo- wychowawczych „Szkoła rodziców” – wyniki konkursu ofert

WYNIK KONKURSU OFERT w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” na realizację zadania pn. Warsztaty umiejętności opiekuńczo – wychowawczych „Szkoła rodziców”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 p-t 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013 poz.907 z późn. zmianami) – zapytanie ofertowe.

W związku z ogłoszeniem z dnia 12 maja 2014 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie działania w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż przyjęta została oferta złożona przez Spółdzielnię Socjalną SkillStore z Poznania.

Oferta powyższa spełnia wymagane kryteria wyboru zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz uzyskała największą liczbę punktów – 100, w szczególności w ocenie kwalifikacji, doświadczenia, referencji, propozycji przeprowadzenia zajęć (konspekt i harmonogram) jak również kosztu usługi.