APEL GDAŃSKI

W ramach obchodzonego Europejskiego Dnia Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Wojewody Lubuskiego o przekazanie jednostkom pomocy społecznej Apelu Gdańskiego, o godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce.

Niniejszy Apel powstał podczas debaty środowisk osób niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas”, który został wystosowany do władz krajowych, regionalnych i lokalnych.

W załączeniu  APEL GDAŃSKI