Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza zapytanie ofertowe na:

1. Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim w 2017 r.

2. Dożywianie osób dorosłych korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w 2017 r.

3. Realizację bonów towarowych przyznawanych decyzją administracyjną dla beneficjentów OPS w 2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)