Świadczenie Wychowawcze 500+

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać zarówno w przypadku:

  •  kontynuacji pobierania świadczenia na dane dziecko,
  •  ubiegania się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie jest pobierane świadczenie.

 

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy z wyrównaniem od lipca należy złożyć  wniosek  do 30 września 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie skutkują przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Jednocześnie tut. Ośrodek przypomina, że aby otrzymać świadczenia rodzinne i opiekuńcze, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 należy złożyć wnioski o ustalenie prawa do ww świadczeń.

Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.