Dzień Pracownika Socjalnego

 

Dzień Pracownika Socjalnego

 

21.11.2017 obchodziliśmy swoje święto!

Spotkaliśmy się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. Podsumowaliśmy kolejny rok wspólnych działań na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia mieszkańców naszej Gminy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej Elżbieta Kinal dziękując pracownikom za wspólną, długoletnią pracę podkreśliła rolę pełnienia tak trudnej i odpowiedzialnej misji jaką jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Życzyła współpracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej  jak również siły, wiary i cierpliwości przy realizacji nowych wyzwań. Życzenia i podziękowania za poświęcenie, empatię i życzliwość wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej również złożyli Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak.

 

Prezentacja OPS Iłowa