Działania podejmowane na rzecz osób bezdomnych

Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej  na rzecz osób bezdomnych w Gminie Iłowa.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej celem zabezpieczenia schronienia osobom  bezdomnym  posiada podpisane porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Monar, Lutynka 19, 68-131 Wymiarki,  podejmuje również działania zmierzające do utworzenia ogrzewalni w okresie zimowym dla w/w osób. Prowadzimy działania monitorujące, wspierające oraz motywujące osoby bezdomne do zmiany obecnego trybu życia. Pracownicy socjalni kilka razy w tygodniu sprawdzają sytuację bezdomnych, proponują umieszczenie w odpowiednich placówkach.

W tym szczególnym okresie  obejmujemy wszystkich chętnych  wsparciem w formie gorących posiłków ( w dni robocze) , udzielamy  pomocy w formie obuwia, odzieży zimowej, koców, kołder. Udostępniamy  termosy na ciepłe napoje oraz  zupę, można ubiegać się o pomoc w formie bonów spożywczych realizowanych w supermarkecie. 

Współpracujemy z Komisariatem Policji w Iłowej  wymieniając się wiedzą dotyczącą pobytu osób bezdomnych, stanem ich zdrowia i zabezpieczeniem w schronisku.  
W okresie zimowym zwracamy się z prośbą o  monitoring bezdomnych  w dni wolne od pracy  Ośrodka oraz w godzinach późno popołudniowych i nocnych. 

W „Apelu Zimowym” skierowanym do mieszkańców naszej Gminy  zwracaliśmy się o obywatelską troskę o drugiego człowieka. Umieszczony został wykaz placówek dla osób bezdomnych 2017/2018  przygotowany przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Podane zostały nr telefoniczne na które można dokonywać zgłoszenia
o niepokojących sytuacjach – 68 3774 948 , 68 360 9421 lub  na telefon alarmowy Policji  997 /112 oraz bezpłatną infolinię – 800 109 160.

Staramy się sprostać trudnym zadaniom, niejednokrotnie ratującym życie i zdrowie  osób najsłabszych. Żadnej sprawy nie pozostawiamy  bez zbadania, nie na każdą jednak posiadamy środek zaradczy. Nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami celem łagodzenia skutków m.in. ubóstwa, bezrobocia ,uzależnień czy bezdomności. Zwracamy się jeszcze raz z prośbą do mieszkańców naszej gminy o współpracę oraz wyrozumiałość, cierpliwość i wrażliwość na los innych ludzi. 

 

                                                     Z wyrazami szacunku:

                                                            Elżbieta Kinal