Zapytanie ofertowe

                                                                              Iłowa dn. 22.12. 2017r.

 

Znak sprawy : OPS.252.2.2017

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

ul. Kolejowa 7,

68-120 Iłowa

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

„Dożywianie osób  korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2018”

 

 Zapytanie ofertowe