Zarządzenie Nr 46/2017

Zarządzenie Nr 46/2017

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

z dnia 21.12.2017r.

 

 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Ogrzewalni prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej .

Na podstawie  Zarządzenia  nr 430/17 Burmistrza Iłowej  z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie uruchomienia ogrzewalni dla bezdomnych z terenu gminy Iłowa oraz Zarządzenia nr 437/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21.12.2017r. o zmianie zarządzenia w sprawie uruchomienia ogrzewalni dla bezdomnych z terenu gminy Iłowa,  zarządza się co następuje:

 

§ 1.  Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się Regulamin Ogrzewalni dla osób bezdomnych, która jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej.

§ 2.  Regulamin, o których mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia .

 

Regulamin Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych