Ogłoszenie o wyborze oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż 19 kwietnia 2018r. została podpisana umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2018r.

  

    Pani Katarzyna Wójcik złożyła ofertę na realizację zadania zgodnie z art.52ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy ( Dz. U. z 2012r. poz. 719), polegającego na prowadzeniu Rodzinnego Domu Pomocy (RDP) przy ul. Żagańskiej 44, 68-120 Iłowa. Rodzinny Dom Pomocy pod nazwą „Cichy dom” będzie świadczyć usługi bytowe            i opiekuńcze dla osób starszych, których stan zdrowia nie ogranicza możliwości swobodnego przemieszczania się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

 

Rodzinny Dom Seniora „ Cichy dom”  w Iłowej

Celem zapoznania się z ofertą Rodzinnego Domu Seniora zapraszamy do odwiedzenia strony https://cichydom.com

 

Elżbieta Kinal

Kierownik OPS w Iłowej