Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r.

 

Wojewoda Lubuski 19 kwietnia 2018 r. ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać podmioty uprawnione, które złożą ofertę w ramach jednego z priorytetów:

 1. Wsparcie osób/ rodzin w opiece nad starszym i niesamodzielnym członkiem.
  1. Pomoc osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania,
   z uwzględnieniem wolontariatu.
  2. Działania nastawione na zapewnienie opieki i wsparcia osobom niesamodzielnym w dziennych formach pobytu. 
  3. Działania zmierzające do wypracowania zasad współpracy pomiędzy placówkami ochrony zdrowia a jednostkami samorządu terytorialnego
   w zakresie zapewnienia właściwego wsparcia osobom niesamodzielnym opuszczającym placówki ochrony zdrowia.

Termin składania ofert mija 15 maja 2018 r. Kwota przeznaczona na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych to 150 000 zł. Pełna treść ogłoszenia i załączniki dostępne poniżej.

Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami dostępna jest pod linkiem:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/komunikaty_wojewody/st:1/idn:120.html