Spotkanie informacyjne „Wnuczęta w dobrych rękach”

 

„Wnuczęta w dobrych rękach” – pieniądze za opiekę nad wnuczkiem

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie babcie i dziadków, którzy chcą jeszcze coś w życiu zrobić w kierunku opieki nad dziećmi, oraz rodziców

na spotkanie informacyjne w ramach projektu „Wnuczęta w dobrych rękach”, które odbędzie się 26.06.2018 r. o godz. 16.15 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

W ramach projektu opiekunowie mogą otrzymać prawie 850,00 zł przez 16 m-cy, a wnuczęta najlepszą opiekę, bo nie od dziś wiadomo, że nikt tak dobrze nie zajmie się wnuczkiem jak babcia czy dziadek.

 

Wnuczęta w dobrych rękach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie. Obszar wsparcia: Powiat Strzelce Krajeńskie, Powiat Świebodzin, Powiat Żagań. Okres realizacji projektu: 01.04.2018-31.07.2019