Dobry Start

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie Dobry Start (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.