Rozeznanie cenowe

W związku z realizacją projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”, realizowanego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, zapraszamy do złożenia ofert cenowych dla usługi realizacja warsztatów w Klubie Seniora w ramach niniejszego projektu.

Oferowana cena powinna być podana w ujęciu netto i brutto.

Warsztaty zajęciowe przez okres 14m-cy x 4tyg/mc x 2h/tydz. x 3gr = 336h, wynagrodzenie prowadzących FV/umowa cywilnoprawna.

Zapisy do poszczególnych grup prowadzone będą przez Opiekuna Klubu Seniora po podaniu szczegółowej tematyki zajęć.

Zalecane dni organizacji zajęć: od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Opiekunem Klubu Seniora.

Przybliżony termin świadczenia usługi marzec 2022- kwiecień 2023.

Wymagania odnośnie prowadzących zajęcia – wykształcenie min. średnie, min. 2 letnie doświadczenia zawodowego w danym obszarze.

Miejsce świadczenia usługi: W lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Iłowa.

Sale do organizacji zajęć udostępnione będą bezpłatnie. Zamawiający zapewnia materiały do zajęć.

Tematyka warsztatów będzie bardzo różnorodna i dostosowana do potrzeb uczestników Klubu Seniora. Będą to np. :

 1. warsztaty kulinarne (m. in. sushi, kuchnia meksykańska, zdrowe żywienie)
 • Maksymalna łączna liczba godzin warsztatów: 114 godzin
 • Częstotliwość warsztatów: do ustalenia z Zamawiającym, przy czym czas trwania pojedynczych zajęć wynosi średnio 2h zegarowe
 • Liczba grup warsztatowych: średnio 3 grupy
 • Liczba zajęć na grupę: średnio 38h zajęć
 1. warsztaty jogi
 • Maksymalna łączna liczba godzin warsztatów: 36 godzin
 • Częstotliwość warsztatów: do ustalenia z Zamawiającym, przy czym czas trwania pojedynczych zajęć wynosi średnio 2h zegarowe
 • Liczba grup warsztatowych: średnio 3 grupy
 • Liczba zajęć na grupę: średnio 12h zajęć
 1. warsztaty z przygotowania stroików świątecznych, malowania pisanek
 • Maksymalna łączna liczba godzin warsztatów: 30 godzin
 • Częstotliwość warsztatów: do ustalenia z Zamawiającym, przy czym czas trwania pojedynczych zajęć wynosi średnio 2h zegarowe
 • Liczba grup warsztatowych: średnio 3 grupy
 • Liczba zajęć na grupę: średnio 10h zajęć
 1. warsztaty informatyczne
 • Maksymalna łączna liczba godzin warsztatów: 36 godzin
 • Częstotliwość warsztatów: do ustalenia z Zamawiającym, przy czym czas trwania pojedynczych zajęć wynosi średnio 2h zegarowe
 • Liczba grup warsztatowych: średnio 3 grupy
 • Liczba zajęć na grupę: średnio 12h zajęć
 1. warsztaty dietetyczne
 • Maksymalna łączna liczba godzin warsztatów: 45 godzin
 • Częstotliwość warsztatów: do ustalenia z Zamawiającym, przy czym czas trwania pojedynczych zajęć wynosi średnio 2h zegarowe
 • Liczba grup warsztatowych: średnio 3 grupy
 • Liczba zajęć na grupę: średnio 15h zajęć
 1. warsztaty sportowe
 • Maksymalna łączna liczba godzin warsztatów: 45 godzin
 • Częstotliwość warsztatów: do ustalenia z Zamawiającym, przy czym czas trwania pojedynczych zajęć wynosi średnio 2h zegarowe
 • Liczba grup warsztatowych: średnio 3 grupy
 • Liczba zajęć na grupę: średnio 15h zajęć
 1. warsztaty rękodzieła
 • Maksymalna łączna liczba godzin warsztatów: 30 godzin
 • Częstotliwość warsztatów: do ustalenia z Zamawiającym, przy czym czas trwania pojedynczych zajęć wynosi średnio 2h zegarowe
 • Liczba grup warsztatowych: średnio 3 grupy
 • Liczba zajęć na grupę: średnio 10h zajęć

Prosimy o dostarczenie oferty do biura projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej
(ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa), odpowiedź drogą mailową na adres jasiewicz@projecthub.pl, pocztą tradycyjną do dnia 10 marca 2022 r. do godziny 11.00.

 

> Formularz oferty <<