Ogłoszenie o pracę – opiekun wykonujący usługi opiekuńcze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  poszukuje osoby gotowe do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie oraz umowę o pracę na czas zastępstwa  w charakterze opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Iłowa objętych w/w formą wsparcia przez OPS Iłowa.

Minimalne wymagania zleceniodawcy to przede wszystkim: dyspozycyjność w godzinach 7.30-16.00 ( w zależności od potrzeb, do uzgodnienia), stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna, doświadczenie pracy na podobnym stanowisku.

Mile widziane  kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów:  opiekun  osoby  starszej, asystent osoby  niepełnosprawnej,  pielęgniarka, opiekun medyczny, opiekun   kwalifikowany  w  domu  pomocy  społecznej  lub  ukończony  kurs opiekuna    osób  starszych, chorych lub  niepełnosprawnych potwierdzony zaświadczeniem/certyfikatem    dający    przygotowanie    do    zawodu    opiekuna.

Szczegółowe  informacje dotyczące zakresu wykonywanego zlecenia, warunków pracy oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych można uzyskać pod nr telefonu 68-3774948 wewnętrzny  25.

Oferty należy składać w sekretariacie (pok. 4) OPS w Iłowej , 68-120 Iłowa osobiście z dopiskiem „opiekun w ośrodku pomocy społecznej ” lub za pośrednictwem poczty.

Nabór nie jest opatrzony terminem gdyż Ośrodek odnotowuje duże zapotrzebowanie na świadczenie tej formy pomocy i w trybie ciągłym  poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisko opiekuna.