Klub Seniora w Iłowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że nadal trwa rekrutacja do Klubu Seniora – zadania realizowanego w ramach projektu pt. Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa.

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku emerytalnym, osoby z niepełnosprawnością, osoby wymagające wsparcia, do udziału w zajęciach Klubu Seniora.

Klub Seniora w swojej ofercie zakłada organizację spotkań ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, dietetyki, gimnastyki rekreacyjnej, wyjść o charakterze kulturalnym, kącika telewizyjnego i komputerowego, imprez plenerowych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i zainteresowania według potrzeb uczestników.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny!

Do Klubu należy przynieść uśmiech oraz pozytywne nastawienie!

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej pod numerem telefonu 68 377 49 48 lub 572 701 001

W załączeniu dokumenty do pobrania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Piękni Życiem” realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.