Sprawozdanie z dotychczasowych zadań realizowanych przez Klub Aktywnych

Klub mieści się w budynku Biblioteki Kultury. Czynny jest  od poniedziałku do piątku w  godzinach od 12.00- 16.00, za wyjątkiem dni w których nasze zajęcia realizowane  są w plenerze. Prowadzony jest przez dwóch animatorów, posiadających pedagogiczne wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma trudnościami między innymi bezrobociem i zagrożeniem wykluczeniem społecznym, na co dzień pracujących jako asystenci rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej.

Animatorzy  organizujących gry i zabawy integracyjne, którzy dbają o to, żeby Klub był przyjaznym miejscem, gdzie oprócz planowych zajęć, można przy kawie czy herbacie  porozmawiać lub zagrać  w gry planszowe.

Od początku działalności w klubie odbyło się dużo pogadanek tematycznych dotyczących aktywności zawodowej, zdrowego trybu życia, codziennych trudności ; relacji interpersonalnych. Dodatkowo uczestnicy korzystali z aktywności na świeżym powietrzu uczestnicząc w wycieczkach rowerowych po okolicy;  pikniku rodzinny na świeżym powietrzu; wspólne grillowanie. Ciekawą formą integracji było wspólne pieczenie pizzy i babeczek. Zajęcia z użyciem  gier planszowych propagujące gry niestandardowe, ćwiczące pamięć, refleks, umiejętności psychomotoryczne.

Uczestnicy klubu skorzystali z niezliczonych porad w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, pomoc w sporządzaniu pism.

Do klubu mogą przychodzić całymi rodzinami, co daje duże ułatwienie dla samotnych mam. Dzieci uczestników zajmowały się wspólną zabawą, malowaniem, grami planszowymi, przez co mamy miały więcej czasu na wysłuchanie pogadanek tematycznych, wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami. Dzieci uczestników zostały objęte wsparciem w zakresie niwelowania trudności szkolnych.

 Dzięki tak skonstruowanym działaniom zwiększył się poziomu wiedzy uczestników projektu w zakresie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego . Wzrosły także kompetencje społeczne uczestników, poziom wiedzy dotyczącej własnych zasobów, kreatywnego myślenia. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się także do rozwoju postaw aktywności oraz do promowania zdrowego trybu życia. Dotychczasowa działalność klubu umożliwiła niektórym uczestnikom na zawiązanie relacji koleżeńskich co prowadzi do  integracji i przełamywania barier izolacji wśród uczestników i ich członków rodzin, oraz indywidualny rozwój członków klubu.

Wszystkie formy prowadzone możliwe są dzięki realizacji Projektu partnerskiego pn. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa”  w ramach Osi Priorytetowej 7: Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.