Uczestnictwo w Klubie Seniora

Zapraszamy  mieszkańców gminy Iłowa  w wieku „ 60 + ”  do  składania deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora z siedzibą w Iłowej przy ul. Mickiewicza 21.

Informujemy, iż deklaracje można składać począwszy od 10.07.2023r.  w siedzibie Klubu Seniora  w następujących terminach:

Poniedziałek , wtorek i piątek w godz. od 10.00 do 13.00.

Środa, czwartek od godz. 14.00 do 17.00.

Nabór  na uczestnictwo w Klubie Seniora jest otwarty, jednakże ze względu na możliwości lokalowe liczbę uczestników ogranicza się do  35  miejsc.