Aktualności

Równe prawa dla wszystkich mieszkańców

  • Drukuj

 

Równe prawa dla wszystkich mieszkańców

7 marca br. Iłowej odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej i rządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, w którym uczestniczy Gmina Iłowa.

Spotkanie poprowadziła Ewelina Puławska oraz Filip Rodzik reprezentujący Fundację Eudajmonia, która w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan, koordynuje projekt na terenie naszej gminy.

Do prac w ramach projektu Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański tradycyjnie zaprosił przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Kinal Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej wraz z Małgorzatą Groszek pracownikiem socjalnym OPS, Ewa Osłońska Dyrektor Przedszkola Miejskiego, przedstawiciel magistratu Bogusław Specht, Urszula Kotowska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” oraz Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej Grażyna Kuryłowicz.