Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  • Drukuj

U W A G A !!!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7 68-120 Iłowa.

Pomoc udzielana jest na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej osobom  których dochód nie przekracza 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie oraz spełniających  kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej.