Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  • Drukuj

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/opsilowa/wakaty/2/14/Stanowisko_urzednicze_w_Zespole_do_spraw_realizacji_swiadczen_rodzinnych_i_ustawy_o_pomocy_osobom_uprawnionym_do_alimentow/

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej,  ul. Kolejowa 7 , 68-120 Iłowa.  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:  „ Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej  w Zespole do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”  w terminie do dnia  30.04.2019r.  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.