Aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty

  • Drukuj

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OPS.252.09.2019   z dnia 03 grudnia 2019r. pod nazwą „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa skierowanych decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.” przyjęto ofertę Stowarzyszenia MONAR  Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Lutynce.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OPS.252.10.2019   z dnia 03 grudnia  2019r. pod nazwą „Dożywianie osób dorosłych korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w 2020r.” przyjęto ofertę Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA  Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.poz 1843 )