Aktualności

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa

  • Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   ( t.j  Dz.U.2019.1843)

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : 

PSYCHOLOGA

oraz

PSYCHOLOGA

 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Kierownik OPS w Iłowej

Elżbieta Kinal