Aktualności

Szkolenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w ramach pracy na rzecz rodziny, przy współpracy z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Żaganiu przeprowadził szkolenia z zakresu „Reaktywne zaburzenie przywiązania. Wczesna diagnoza i postępowanie wspierające dziecko z RAD”. Kurs w wymiarze trzech godzin przygotowała i przeprowadziła psycholog Stefania Matuszewska. W szkoleniu udział wzięli : asystenci rodziny, pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka oraz pracownicy pieczy zastępczej z powiatu żagańskiego. Szkolenie odbyło się dnia 21.02.2017 r. w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Mickiewicza 21.

Wydawanie paczek żywnościowych

UWAGA!!!

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje,

iż wydawanie paczek żywnościowych w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbędzie się

23.02.2017 r. od godz. 10.00 do 13.00

w lokalu przy ul. Mickiewicza 21, 68-120 Iłowa.

 

Elżbieta Kinal
Kierownik OPS w Iłowej

Informacja Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy

Szanowni Państwo!

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" informuje, że od 1 stycznia 2017 roku rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można kontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. Oferowana jest pomoc psychologiczna i prawna osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmowane są  również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Informacja Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 05 grudnia 2016r. :

  1. Nr OPS.252.6.2016  pod nazwą „Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim w 2017r.”
  2. Nr OPS.252.7.2016  pod nazwą „Dożywianie osób dorosłych korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w 2017r.”
  3. Nr OPS.252.8.2016 pod nazwą „Realizację bonów towarowych przyznawanych decyzją administracyjną dla beneficjentów  OPS w 2017r.”

 Wybrano najkorzystniejsze oferty cenowe:

  1. Zapytania Nr OPS.252.6.2016 – oferta Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA  Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.
  2. Zapytania Nr OPS.252.7.2016 – oferta Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA  Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.
  3. Zapytania  Nr OPS.252.8.2016 – oferta LEDI Sp.z o.o. – punkt sprzedaży Iłowa ul. Żagańska 16 ( Eko).

 

Wykonawcy złożyli ważne oferty niepodlegające odrzuceniu, zgodne z treścią zapytania ofertowego. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 907 z póź. zm.)

Wesołych Świąt

Najwspanialszych Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku 2017 spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia,

życzy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

wraz z pracownikami

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.