Aktualności

Wyniki konkursu ofert

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w związku z ogłoszeniem z dnia 04.03.2013 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie zajęć:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Psychologiczne poradnictwo indywidualne

została przyjęta oferta złożona przez psychologa Panią Monikę Bala-Mikołajewską.

Natomiast w przypadku zajęć:

 • Grupa wsparcia dla osób z problemem współuzależnienia i przemocy

została przyjęta oferta złożona przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny Profil Oferty spełniają wymagane kryteria wyboru oraz są najkorzystniejsze ze względu na koszt usługi, umiejętności, doświadczenie oraz dyspozycyjność oferenta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Zmiany w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła od 1 stycznia 2013 r. istotne zmiany dotyczące przyznawania tych świadczeń. Do najważniejszych należy zaliczyć wprowadzenie progu dochodowego przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zmiany dotyczące zakresu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, a także wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj więcej...

Specjalny zasiłek opiekuńczy – nowe świadczenie rodzinne

Obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowy rodzaj świadczenia – specjalny zasiłek opiekuńczy.
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem rodzinnym. Przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Polskę umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terenie Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt stały rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski.

  Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - "Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa" w roku 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu systemowego "Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Iłowa" w 2013 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert, zgodnie z zapytaniami ofertowym, zamieszczonym poniżej:

 1. Grupa wsparcia dla osób z problemem współuzależnienia i przemocy
 2. Psychologiczne poradnictwo indywidualne
 3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 4. Formularz ofertowy

Bliższe informacje można uzyskać w OPS w Iłowej przy ul. Kolejowej 7 lub telefonicznie, pod numerem 68 377 49 48, wew. 24


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zmiana terminów wypłat świadczeń pieniężnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w miesiącu grudniu 2012 r. jednorazowo ulegną zmianie terminy wypłat świadczeń pieniężnych zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Terminy wypłat przedstawiają się następująco:
- świadczenia pomocy społecznej z 20.12.2012 r. zostaną wypłacone 14.12.2012 r.
- zasiłki stałe wypłacane terminowo 25.12.2012 r. zostaną wypłacone 18.12.2012r.
- wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z 21.12.2012 r. zostaną dokonane 11.12.2012 r., z 23.12.2012 r. zostaną wypłacone 12.12.2012 r.,
- wypłata świadczeń z 28 i 30.12.2012 r. nastąpi 13.12.2012 r.

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panem Markiem Biedakiem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.