Aktualności

Apel do mieszkańców

Apel do mieszkańców

 

W związku z wystąpieniem bakterii coli w wodociągu miejskim w Iłowej  oraz dostarczaniem wody  w wyznaczonych miejscach  z beczkowozów,  zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zainteresowanie się losem osób samotnych, schorowanych , starszych, którzy sami nie będę w stanie zabezpieczyć się             w wodę.

Prosimy nie pozostawać obojętnym na los osób zamieszkałych obok , jeżeli jest to możliwe udzielić pomocy w dostarczeniu wody lub zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej pod numerem telefonu 68 3774 948 .

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

Elżbieta Kinal

Kierownik OPS w Iłowej

                                                                               

 

Działania podejmowane na rzecz osób bezdomnych

Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej  na rzecz osób bezdomnych w Gminie Iłowa.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej celem zabezpieczenia schronienia osobom  bezdomnym  posiada podpisane porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Monar, Lutynka 19, 68-131 Wymiarki,  podejmuje również działania zmierzające do utworzenia ogrzewalni w okresie zimowym dla w/w osób. Prowadzimy działania monitorujące, wspierające oraz motywujące osoby bezdomne do zmiany obecnego trybu życia. Pracownicy socjalni kilka razy w tygodniu sprawdzają sytuację bezdomnych, proponują umieszczenie w odpowiednich placówkach.

W tym szczególnym okresie  obejmujemy wszystkich chętnych  wsparciem w formie gorących posiłków ( w dni robocze) , udzielamy  pomocy w formie obuwia, odzieży zimowej, koców, kołder. Udostępniamy  termosy na ciepłe napoje oraz  zupę, można ubiegać się o pomoc w formie bonów spożywczych realizowanych w supermarkecie. 

Współpracujemy z Komisariatem Policji w Iłowej  wymieniając się wiedzą dotyczącą pobytu osób bezdomnych, stanem ich zdrowia i zabezpieczeniem w schronisku.  
W okresie zimowym zwracamy się z prośbą o  monitoring bezdomnych  w dni wolne od pracy  Ośrodka oraz w godzinach późno popołudniowych i nocnych. 

W „Apelu Zimowym” skierowanym do mieszkańców naszej Gminy  zwracaliśmy się o obywatelską troskę o drugiego człowieka. Umieszczony został wykaz placówek dla osób bezdomnych 2017/2018  przygotowany przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Podane zostały nr telefoniczne na które można dokonywać zgłoszenia
o niepokojących sytuacjach – 68 3774 948 , 68 360 9421 lub  na telefon alarmowy Policji  997 /112 oraz bezpłatną infolinię - 800 109 160.

Staramy się sprostać trudnym zadaniom, niejednokrotnie ratującym życie i zdrowie  osób najsłabszych. Żadnej sprawy nie pozostawiamy  bez zbadania, nie na każdą jednak posiadamy środek zaradczy. Nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami celem łagodzenia skutków m.in. ubóstwa, bezrobocia ,uzależnień czy bezdomności. Zwracamy się jeszcze raz z prośbą do mieszkańców naszej gminy o współpracę oraz wyrozumiałość, cierpliwość i wrażliwość na los innych ludzi. 

 

                                                     Z wyrazami szacunku:

                                                            Elżbieta Kinal

Apel zimowy

APEL ZIMOWY

 

Zbliża się zima, okres szczególnie trudny dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych. W tym okresie warto pomyśleć o tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, właściwego reagowania, obywatelskiej troski o drugiego człowieka.

Poniżej umieszczamy wykaz placówek dla osób bezdomnych 2017/2018  przygotowane przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym materiałem. Szybka i umiejętna reakcja na stan zagrożenia życia lub zdrowia osób znajdujących się w szczególnych sytuacjach może być dla nich ratunkiem w tak trudnym okresie jakim jest zima.              

Osoby wymagające wsparcia prosimy kierować bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ulicy Kolejowej 7, gdzie jest możliwość otrzymania wsparcia w postaci ciepłej odzieży, gorącego posiłku i profesjonalnej pomocy, a w razie potrzeby skierowania do schronisk dla osób bezdomnych.  Zgłoszenia telefoniczne można dokonywać  pod nr tel. – 68 3774 948 , 68 360 9421 lub  na telefon alarmowy Policji  997 /112 oraz bezpłatną infolinię - 800 109 160.

Wykaz placówek dla osób bezdomnych

    Kierownik OPS w Iłowej

Elżbieta Kinal

                                                                        

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych – Zielona Góra, 13.12.2017 r.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

 

O spotkaniu

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki. Przedstawiony zostanie także harmonogram konkursów ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Województwa Lubuskiego, omówiony zostanie wzór oferty na realizację zadania publicznego, jak również najczęściej popełniane błędy w wypełnianiu ofert na realizację zadania publicznego.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

 Więcej informacji

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

 Formularz zgłoszeniowy

 Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych-w-zielonej-gora

 O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie informacyjne "Mama może wszystko"

 

Spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko” – Zielona Góra, 08.12.2017 r.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”, które odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

 O spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskim, rodzicielskich czy wychowawczych. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków m.in. na: założenie firmy, staże, podniesienie kompetencji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Nie zabraknie także informacji nt. działań skierowanych do mam dzieci w wieku 0-3 lata. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki. Wsparcie unijne dotyczyć będzie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:30 w Zielonej Górze: Przestrzeń 4 a, ul. Sowińskiego 4 a

Więcej informacji

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 6 grudnia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

 Formularz zgłoszeniowy "Mama może wszystko"

Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-z-cyklu-mama-moze-wszystko-w-zielonej-gor-1

 Ilość miejsc ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.