Aktualności

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje,iż unieważnia ogłoszony w dniu 13 września 2019r. nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 

 

Elżbieta Kinal

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

 

Informacja

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje,

od dnia 01 listopada 2019r.

wszystkie świadczenia finansowe

wypłacane dotychczas w formie gotówkowej

w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej

będą wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Iłowej.

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK SOCJALNY

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 04.10.2019r. do godziny 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej lub pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej , 68 – 120  Iłowa ul. Kolejowa 7 z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny“.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  68 3774 948

Więcej szczegółów

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

    Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa .

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

  Sposób i termin składania ofert:

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:   Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy Kolejowa 7, 68-120 Iłowa  z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 04.10.2019

Więcej szczegółów

Świadczenie Wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać zarówno w przypadku:

  •  kontynuacji pobierania świadczenia na dane dziecko,
  •  ubiegania się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie jest pobierane świadczenie.

 

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy z wyrównaniem od lipca należy złożyć  wniosek  do 30 września 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie skutkują przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Jednocześnie tut. Ośrodek przypomina, że aby otrzymać świadczenia rodzinne i opiekuńcze, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 należy złożyć wnioski o ustalenie prawa do ww świadczeń.

Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panem Markiem Biedakiem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.