Aktualności

VI nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza VI nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej 68-120 Iłowa ul. Kolejowa 7  z  dopiskiem nabór na stanowisko asystent rodziny w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

VI nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Dzień Pracownika Socjalnego

 

Dzień Pracownika Socjalnego

 

21.11.2017 obchodziliśmy swoje święto!

Spotkaliśmy się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. Podsumowaliśmy kolejny rok wspólnych działań na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia mieszkańców naszej Gminy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej Elżbieta Kinal dziękując pracownikom za wspólną, długoletnią pracę podkreśliła rolę pełnienia tak trudnej i odpowiedzialnej misji jaką jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Życzyła współpracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej  jak również siły, wiary i cierpliwości przy realizacji nowych wyzwań. Życzenia i podziękowania za poświęcenie, empatię i życzliwość wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej również złożyli Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak.

 

Prezentacja OPS Iłowa

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada  - 

                          Dzień Pracownika Socjalnego

 

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej składam wyrazy uznania i podziękowania za trudną, odpowiedzialną pracę oraz profesjonalne rozwiązywanie problemów społecznych.

Życzę zdrowia i pomyślności w życiu osobistym,  satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej  jak również siły , wiary i cierpliwości przy realizacji nowych wyzwań.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Kinal

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

 

 

Przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 Przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

15 listopada 2017r. już po raz trzeci odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania nowej  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iłowa na lata 2018-2025 r.

Zespół opracowujący projekt dokumentu strategicznego zajął się określeniem najważniejszych problemów społecznych występujących w naszej gminie.  Podczas ostatnich dwóch spotkań skupiono się nad wspólnym  usystematyzowaniem posiadanych informacji i przyporządkowanie ich do jednej z czterech grup: mocnych i słabych stron jak również szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej.

Z opracowanej diagnozy wyłonią się konkretne problemy, nad którymi winna skupić się polityka społeczna. Ujęte w formę misji, celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań, w sposób praktyczny wyznaczą konkretne działania.

W spotkaniach dotychczas uczestniczyli Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański  oraz przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych tj.:  Maria Żarska- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu , Beata Laskowska- Trzeciak - Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Iłowej, Ewa Osłońska- Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Iłowej, Józef Brzezicki- Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Iłowej, Elżbieta Kinal– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej wraz z pracownikami Ewą Rzepa, Martą Kluczyńską,  Małgorzatą Groszek,  Katarzyną Siwak- Galik, Joanną Polus,  członkowie  Rady Miejskiej–   Waldemar Leszcz i Edward Lesiak, Bogumiła Skrzyczewska- pielęgniarka środowiskowa, sołtys Jankowej Żag.– Leokadia Ziaja, sołtys Konina Żag. - Zdzisław Chodorski, przedstawiciele Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Iłowej – Weronika Leszcz, Grażyna Kuryłowicz, Barbara Marchewka, Leokadia Danowska, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku– Jerzy Leżyński, funkcjonariusz policji- Andrzej Stróżyk, Ewa Sowa- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowej.

V nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza V nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej 68-120 Iłowa ul. Kolejowa 7  z  dopiskiem nabór na stanowisko asystent rodziny w terminie do 30 listopada 2017 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

V nabór na stanowisko asystenta rodziny

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.