Kategoria: Aktualności

Święto Pracownika Socjalnego

Z okazji święta Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Iłowej  serdeczne życzenia  pomyślności  w życiu zawodowym i osobistym. Satysfakcji z pracy, poczucia…

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny krócej

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej będzie czynny do godziny 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wózek inwalidzki

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej prosi o kontakt…

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania o środki z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w…

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub Seniora w Iłowej

>> Ogłoszenie o zamówieniu << >> SWZ << >> Pytanie i odpowiedź na pytanie wykonawcy << >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu << >>…

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują…

Dostępność wniosków na dodatek węglowy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  wnioski na dodatek węglowy będą dostępne od 24.08.2022r. w sołectwach   u sołtysów lub w świetlicach wiejskich, natomiast…

Aktywni Mieszkańcy w Gminie Iłowa

W ramach realizacji projektu „Aktywni Mieszkańcy w Gminie Iłowa” w dniach od 13.07.2022 do 22.07.2022 przeprowadzone zostały grupowe treningi umiejętności społecznych. Udział w zajęciach wzięło…

Zaproszenie do złożenia ofert

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do składania ofert na: „Remont lokalu przy ul. Żagańskiej  1-3 celem utworzenia mieszkania o charakterze wspomaganym dla osób…

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń sanitariatów w budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Iłowej na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora.  …