Świadczenie wychowawcze - wymagane dokumenty

  • Drukuj

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

DOKUMENTY

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

 1. Dokumenty świadczące o utracie dochodu, tj.:

- świadectwa pracy lub umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło,

- PIT-11, PIT-11a, PIT-28, PIT-37, PIT-40, PIT-40a (gdy utrata dochodu w roku bazowym),

 

2. Dokumenty świadczące o uzyskaniu dochodu, tj.:

- umowy o pracę,

- umowy zlecenie,

- umowy o dzieło,

- zaświadczenie pracodawcy o dochodzie netto za cały następny miesiąc po miesiącu zatrudnienia.

 

3.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok bazowy, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

4.Wyroki /orzeczenia /postanowienia  sądu

 

Świadczenie wychowawcze na drugie dziecko

 

 

1. Wyroki / orzeczenia / postanowienia sądu