Dyżury specjalistów do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie

  • Drukuj

Terapia grupowa i indywidualna-   prowadzona przez instruktora terapii uzależnień  Bogusława Hercik    - każdy czwartek, od godz. 16.00

Grupa wsparcia dla kobiet-  prowadzona przez terapeutkę   Sylwię Guglas -  w każdy wtorek , od godz. 16.00

Psycholog kliniczny – Grzegorz Mutwil   - trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 16.30

Grupa wsparcia  A/A -  każdy piątek od godz. 18.00

Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Diana Owsianka,   przyjmuje co drugą sobotę  miesiąca. Wizyty mogą zostać umówione przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka , tel. 683774948 wew. 23 lub 24 .