Kadra

 • Drukuj

Na prawidłową i prężną prace naszego ośrodka, wpływa wiele czynników. Do najważniejszych jednak należy zaliczyć sztab pracujących tu osób. Są to ludzie z ogromną wiedzą fachową, a jednocześnie z pewnego rodzaju powołaniem, pozwalającym zrozumieć problemy i potrzeby innych.

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Elżbieta Kinal

2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:

 • Marta Kluczyńska – specjalista pracy socjalnej
 • Joanna Polus- pracownik socjalny
 • Katarzyna Siwak - Galik - pracownik socjalny
 • Patrycja Banaszkiewicz - pracownik socjalny

3. Zespół usług opiekuńczych w skład, którego wchodzą:

 • Danuta Grzelak -  opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • Zdzisława Bortnowska - opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • Iwona Ćwik – młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

4. Zespół do spraw realizacji świadczeń rodzinnych (ŚR) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w którego skład wchodzą:

 • Bernadeta Matysiak – inspektor
 • Katarzyna Ochotna - inspektor
 • Dorota Klisowska - inspektor

5. Zespół finansowo - księgowy i budżetu w skład, którego wchodzą:

 • Sylwia Wróblewska - główny księgowy
 • Magdalena Dudar- starszy księgowy

6. Zespół administracyjno – biurowy w skład którego wchodzą:

 • Lidia Drożdż - sam. referent
 • Lucyna Janus - Hołodziuk - referent

7. Zespół do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w skład którego wchodzi:

 • Katarzyna Nems - asystent rodziny
 • Malwina Duda - asystent rodziny
 • Urszula Śmigiera - asystent rodziny