Zarządzenie w sprawie Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

  • Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 08.2019

 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej z dnia 11.03.2019r.

 w sprawie  Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej.

 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadzam „Procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” zwaną dalej Procedurą, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  do stosowania zasad określonych w Procedurze.

§2

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ops.ilowa.pl.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.