Projekt pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

W ramach projektu realizowanego okresie od 01.06.2018r. do 30.11.2019r. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

Przeprowadzono następujące szkolenia:

 1. Szkolenie dwudniowe ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji pracowników socjalnych związanych z bezpośrednią pracą socjalną z klientem pomocy społecznej

 2. Szkolenie dwudniowe ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji pracowników socjalnych związanych z pracą środowiskową

 3. Szkolenie dwudniowe ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji pracowników socjalnych związanych organizowaniem społeczności lokalnej

 4. Szkolenie dwudniowe pn. Rozszerzenie wiedzy pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych w zakresie Kodeks Postępowania Administracyjnego

 5. Szkolenie dwudniowe pn. Podniesienie wiedzy z zakresu ustawy o pomocy społecznej- stan prawny na obowiązujący w dniu szkolenia

 6. Szkolenie dwudniowe pn. Wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych z zakresie pracy z osobami bezrobotnymi i niezaradnymi życiowo

 7. Szkolenie dwudniowe pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 8. Szkolenie dwudniowe  pn. Wzmocnienie umiejętności pracy z rodziną problemową

 

W ramach projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” pracownicy Ośrodka oraz beneficjenci projektu objęci byli usługą mentoringu oraz poradnictwem psychologicznym

 

Projekt  „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Projekt pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej realizował  okresie od 01.06.2018r. do 30.11.2019r. projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

Celem projektu była reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej oraz podniesienie jakości pracy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 186.869,11 zł.

 

Wyniki konkursu ofert na pełnienie funkcji psychologa

Iłowa, dnia: 18.10.2018r.

 

 Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na  pełnienie funkcji PSYCHOLOGA w związku z realizacją projektu „ Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"

Funkcję PSYCHOLOGA w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej w  ramach realizacji powyższego projektu będzie pełniła Pani -  Renata Socha .

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Zapytanie ofertowe- złożenie ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   ( t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,   zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji :

PSYCHOLOGA

Szczegóły zamówienia

Wyniki konkursu ofert na pełnienie funkcji psychologa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2018r. nr OPS.252.8.2018 na pełnienie funkcji psychologa w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Ankieta badająca zadowolenie klientów

 

 

Ankieta badająca zadowolenie klientów

 

Szanowni Państwo!

Niniejszą ankietę kierujemy do Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w celu  dokonania obiektywnej oceny funkcjonowania Ośrodka i pracy pracowników socjalnych.
W zawiązku z realizacją projektu „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nastąpią zmiany w naszej instytucji. Państwa odpowiedzi, uwagi i spostrzeżenia stanowią cenne źródło do wdrażania zmian i ciągłego doskonalenia.

 

Ankieta badająca zadowolenie klientów  <- pobierz

 

 

Projekt  „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe- złożenie ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   ( t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,   zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji :

PSYCHOLOGA

Szczegóły zamówienia

Wyniki konkursu ofert na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W wyznaczonym terminie została  złożona  oferta przez:

ANIMA Edukacja, Szkolenia Magdalena Popłońska Kowalska

Wykonawca złożył ważną ofertę niepodlegające odrzuceniu, zgodne z treścią zapytania ofertowego. 

 

Główny księgowy

Sylwia Wróblewska

BEZPIECZNY PRACOWNIK SOCJALNY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zakupił w ramach projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” współfinansowanego ze środków europejskich „USŁUGĘ BEZPIECZNY PRACOWNIK SOCJALNY”. Usługa obejmuje zakup 4 urządzeń GPS, z których w razie zagrożenia można wysłać sygnał alarmowy po czym uruchamiana jest procedura udzielania pomocy. Każdy wygenerowany alarm wysyła informację o dokładnej lokalizacji pracownika socjalnego w terenie do Centrum Monitoringu, skąd prowadzony jest zdalny nasłuch i w razie potrzeby wzywane są odpowiednie służby np. policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna. Roszczeniowość, wyzwiska i groźby karalne podczas wykonywania czynności służbowych w środowisku nie należą do rzadkości, a udowodnienie czynów podlegającej karze jest trudne. Zakup usługi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

 

Projekt  „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

W związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szczegóły zamówienia

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panem Markiem Biedakiem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.