Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Iłowa w październiku 2013 r.

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego "Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Iłowa" w 2013 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Sprawozdanie za październik 2013 r.