"Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Iłowa" - sierpień 2010 r.

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań, jakie podjęto w sierpniu 2010 r. na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego "Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Iłowa" w roku 2010".

Miesięczne sprawozdanie z realizacji projektu

Protokół Nr 4/POKL/2010