"Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Iłowa" - czerwiec 2012 r.

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa” w 2012 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie - czerwiec 2012

Wyjazd integracyjno - edukacyjny do Świerkocina - fotogaleria