"Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Iłowa" - wrzesień 2012 r.

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa” w 2012 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie - wrzesień 2012

Spotkanie przy ognisku w ramach treningu umiejętności spędzania wolnego czasu - fotogaleria