"Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Iłowa" - październik 2012 r.

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa” w 2012 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie - październik 2012


Trening umiejętności spędzania wolnego czasu: zajęcia plastyczno - dekoracyjne - fotogaleria

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu: wyjazd integracyjno-edukacyjny do Zielonej Góry - fotogaleria