"Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa" - listopad 2012 r.

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego "Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa" w 2012 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie - listopad 2012


Trening umiejętności spędzania wolnego czasu - fotogaleria

Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych - fotogaleria

Zajęcia dla dzieci organizowane na czas uczestnictwa rodziców w spotkaniach - fotogaleria