Zapytanie ofertowe - Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2019

  • Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

„Dożywianie osób  korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2019”

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018poz.1986 t.j )

 Zapytanie ofertowe

 

Elżbieta Kinal

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej