Wyniki zapytań ofertowych

  • Drukuj

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż: 

zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OPS.252.9.2018   z dnia 19 listopada 2018r. pod nazwą „Dożywianie osób dorosłych korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w 2019r.” przyjęto ofertę Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA  Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.

oraz

zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OPS.252.10.2018   z dnia 19 listopada 2018r. pod nazwą „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa skierowanych decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.” przyjęto ofertę Stowarzyszenia MONAR   ul. Nowolipki 9b,   00-151 Warszawa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r.poz 1986 )

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej