Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na przygotowanie i realizację bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej  w 2019 roku.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 12.12. 2018r. znak: OPS.252.11.2018  zaprosił do składania ofert na przygotowanie i realizację bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej  w 2019 roku.

W związku z zapytaniem złożono trzy oferty :

  1. LEDI Sp.z o.o.
  2. DINO POLSKA S.A
  3. SODEXO QUALITY OF LIFE SERVICES POLSKA  Sp.z.o.o.

Przyjęto  za  najkorzystniejszą ofertę LEDI Sp.z o.o. -punkt sprzedaży  ul. Żagańska 16 68-120 Iłowa

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art.4 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej